Нормативна база Волонтерського клубу «Віра»

Позанавчальна діяльність студентів
Медичного інституту

Нормативна база

Положення про Волонтерський клуб Медичного інституту СумДУ «Віра»